Huisarts-in-opleiding (HAIO)

Onze praktijk is een opleidingspraktijk voor huisartsen-in-opleiding. Dit zijn artsen die reeds hun masterdiploma geneeskunde hebben behaald en zich dmv een driejarige opleiding verder specialiseren tot huisarts. Ze zijn dus reeds volwaardig arts en doen zelfstandig raadplegingen en huisbezoeken. Dagelijks is er overleg met dr. Wittebols of dr. Van Gossum. De huidige haio is dr. Ann-Charlotte Claus, voor de periode 1-10-2023 tem 30-09-2024.

Stagiairs geneeskunde

Dr. Van Gossum en Dr. Wittebols zijn beiden stagemeesters voor de opleiding geneeskunde aan de KU Leuven. Dit wil zeggen dat er regelmatig een bachelor- of masterstudent geneeskunde voor een periode van 1 tot 6 weken in de praktijk aanwezig is. Zij volgen mee raadpleging met een van de artsen. Het kan zijn dat zij tijdens uw raadpleging aanwezig zijn en in het kader van hun opleiding een deel van de consultatie overnemen of technische handelingen zoals bloednames, inspuitingen,… uitvoeren. Dit gebeurt steeds onder direct toezicht van een van de artsen. Deze stages zijn een essentieel onderdeel in de opleiding van de toekomstige generaties artsen, uw medewerking hierin wordt dan ook zeer op prijs gesteld. Moest u toch een probleem hebben met de aanwezigheid van de stagiair kan u dit steeds aan de arts meedelen.