Raadplegingen

  • Gelieve steeds ten laatste 5 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn
  • Breng steeds uw elektronische identiteitskaart mee. Indien u met uw kind komt, gelieve dan ook steeds de kids-ID of ISI+ kaart mee te brengen.
  • Indien u met twee personen komt, gelieve dan ook twee afspraken te boeken. Indien u maar 1 afspraak boekt kan het zijn dat uw arts geen tijd heeft om de tweede persoon te onderzoeken.
  • Indien u uw afspraak niet kan nakomen, gelieve dit minimaal 1u op voorhand te laten weten. U kan uw afspraak steeds wijzigen of annuleren via de bevestigingsmail of door telefonisch contact op te nemen. Bij herhaaldelijk niet nagekomen afspraken behouden de artsen zich het recht om toekomstige afspraken te weigeren.
  • Gelieve het tijdsbestek van de raadpleging zoveel mogelijk te respecteren. Bij meerdere problemen kan het voorvallen dat uw arts vraagt hier een nieuwe afspraak voor te maken.
  • Betaling gebeurt bij voorkeur elektronisch.

Attesten en voorschriften

  • Het is niet mogelijk om attesten en/of voorschriften aan te vragen via e-mail. Mails hierover worden niet beantwoord.
  • Voor het invullen van attesten maakt u steeds een afspraak. Uw arts voorziet hier graag voldoende tijd voor.
  • Uw arts voorziet steeds voldoende voorschriften om toe te komen tot aan uw volgende raadpleging. Indien u uitzonderlijk toch niet zou toekomen maakt u een nieuwe afspraak of belt u tijdens het beluur van de betreffende arts. Uw arts behoudt steeds het recht om u te vragen op raadpleging te komen hiervoor.